'.$clsPageLink->arrPageInfo['Titel'].'
'; // Include file include_once($clsPageLink->arrPageInfo['Bestand']); ?>

Een goede keus!

Query("SELECT * FROM Producten WHERE GoedeKeus = 1 AND Verwijderd = '0' ORDER BY ToegevoegdOp LIMIT 3"); while ($Rij = mysql_fetch_assoc($reAanbied)) { echo '

'.$Rij['Artikel'].'

Categorie: '.$Rij['GeschiktVoor'].'
Uw prijs '.fixGeldNotatie($Rij['Prijs']).'
'.nl2br($Rij['KorteOmschrijving']).'
meer informatie Bestellen
'; } ?>